การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ
Excellence in Medical Education
การศึกษา
คลังจัดการความรู้
KM
 
เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective Post-graduated student 2567

เดือน ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ นฉพ.ชยพล โนนทัน ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเน้น”

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นคณะฯ”

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
งาน ERRAMA ALUMNI MEETING ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ERRama Resident TrainingHotel Berkeley

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ โรงแรม The Berkeley Hotel Pr...

 
ตาราง Activity ประจำปี 2567

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

 
Activity Resident (Pediatric Conference : Trauma)

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 11.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุก...

 
Activity Resident (Core lecture : Mechanism of injury)

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 11.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเ...

 
Activity Resident (Topic Discussion)

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 12.00- 13.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเ...

 
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อพบ “คนถูกสาดน้ำกรด”
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...
 
ปฐมพยาบาลอย่างไร? เมื่อพบคนตกจากที่สูง
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...
 
ลมรั่วในช่องปอด ต้องปฐมพยาบาลอย่างไร
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...
 
บาดแผลที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืน ควรปฐมพยาบาลอย่างไร
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...