ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
ฝึกอบรมหลักสูตร "Ramathibodi Prehospital care for Emergency nurse and Paramedic" (PEC) รุ่นที่  1

เมื่อวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2022

เมื่อวันที่ 29 -31 กรกฏาคม 2565 ณ  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...

 
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 5 (Direct Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 5 (Direct Admission) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 4 (Direct Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 4 (Direct Admission) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารบริหารชั้น 5

 

เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน  รับสมัคร...

Pages