กิจกรรม

 
โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตร Resuscitative Procedure

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 ณ ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
The 10th Emergency Medicine Tournament 2019

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพท...

 
งานประจำปี 100 วัน ฉันยังอยู่ แพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสต...

 
The 9th Emergency Medicine Tournament

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  อาคารศูนย์อุบั...

 
Mass Casualty And Prehospital Management For Emergency Resident

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉ...

 
CONGRATULATION EP12 ERRAMA

วันที่ 29 มิถุนายน 2561  ณ ชั้น 3  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ...

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  อาคารศูนย์อ...

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  อาคารศูนย์อุบั...

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...