งานประจำปี 100 วัน ฉันยังอยู่ แพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562

งานประจำปี 100 วัน ฉันยังอยู่ แพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี