เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

Mass Casualty And Prehospital Management For Emergency Resident

Mass Casualty And Prehospital Management For Emergency Resident

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561

ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  

  

  

  

  

  

 
 

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramathibodi Emergency Medicine Department