ตาราง Activity ประจำปี 2567

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

 
Activity Resident (POCUS Workshop)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร...

 
Activity Resident (Review of The Year)

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวช...

 
Activity Resident (Core lecture : Common obstetric Emergency)

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวช...

 
Activity Resident (MM Trauma)

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวช...

 
Activity Resident (MM Conference)

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 11.00- 12.15 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิ...

 
Activity Resident (MM Prehospital Conference)

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวช...

 
Activity Resident (Critical Care Conference)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวช...

 
Core lecture : Common Pediatric surgical problem

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศ...

 
Activity Resident (MM prehospital Conference)

วันอัวคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร...

 
Activity Resident (Review of The Year)

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร...

 
Activity Resident (Review of The Year)

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00- 12.00 น ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร...