ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2022

เมื่อวันที่ 29 -31 กรกฏาคม 2565 ณ  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...

 
พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่  นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 6 ชั้นปีที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
อบรม Basic Rope Rescue ของ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 4

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ Rockcamp International - Petzl Thailand Distributor

 
พิธีไหว้ครูภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
พิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ บ้านมหิดล หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่บุคคลกรทางการแพทย์

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเฉพาะมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็ก

 
อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มคนตาบอด ปี 2563

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเกียรติยศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...

 
Mahidol Mylan 2019 งานเดิน - วิ่ง รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 5

1 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
การอบรม Mahidol University Emergency Response Team - Mahidol ERT รุ่นที่ 3

23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Pages