ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
โครงการ “พัฒนานักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3” หรือ “ค่ายนพลักษณ์”

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

 
Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาวน้อยจิตอาสา “นางฟ้าข้างถนน” โดยมุกเกอร์ นศ.นฉพ.กมลชนก  สินธุมงคลชัย

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

 
พิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิ...

 
Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
พิธีไหว้ครูภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิ...

 
Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
ขอแสดงความยินดีกับ น้องเฟริส กัญญาณัฐ บุญปรางค์ และน้องโฟรค รุจิกร เนคมานุรักษ์ นักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับรางวัล " MAHIDOL BEST PERFORMANCE " ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ น้องเฟริส กัญญาณัฐ บุญปรางค์ และน้องโฟรค รุจิกร เนคมานุรักษ์ นักศึกษานักปฏิบัติการฉ...

 
โครงการอบรมเพื่อสุขภาพ “CPR & AED วิธีการปั๊มหัวใจที่ถูกต้อง ช่วยชีวิตในช่วงฉุกเฉินอย่างไร”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ...

 
ภาพบรรยากาศในงาน MAHIDOL OPEN HOUSE 2018

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...

Pages