เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Student One Health Camp for Rabies Control”

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Student One Health Camp for Rabies Control”

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

  

  

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic