ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

โครงการ “พัฒนานักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3” หรือ “ค่ายนพลักษณ์”

โครงการ “พัฒนานักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3”

หรือ “ค่ายนพลักษณ์”

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

     ว่าด้วยกิจกรรม "นพลักษณ์" กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจในความแตกต่างของผู้อื่น และพัฒนาตนเองให้มีความสุขกับความเป็นตัวเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL CULTURE) :

H Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง ประกอบด้วย 
Valuing Workforce Member เคารพ ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ให้เกียรติตนเอง รับฟังความคิดเห็น เข้าใจในความเป็นตัวตนของผู้อื่น 
Empathy ใส่ใจความรู้สึก ทุกข์สุขของเพื่อนรอบตัว ไม่โกรธในความเป็นตัวตนของเพื่อนแต่พยายามเข้าใจและปรับตัว

บรรยกาศในกิจกรรม

  

  

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic