ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
กิจกรรม RAKNONG RAMAMEDIC GEN4 2018

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

 
กิจกรรม “รักน้อง Ramamedic 2018

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน...

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศา...

 
การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “รองรับภัยพิบัติ” น้องโด่ง - ณัฐพงค์ เทียมดาว

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการร...

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Medical Emergency Response Team)

รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ วังใหญ่ริเวอร์แควรีสอร...

 
การแข่งทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับเอเชีย “อุ่น - จิรยุทธ  เพชรเครือ”

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้...

 
ฝึกปฏิบัติงานรับมือภัยพิบัติ “Thai Simulation Training” ในงานประชุมสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 
ส่งแรงเชียร์ให้ นศ.นฉพ.ทั้ง 2 ทีมในการแข่งขัน EMS ASIA 2018 COMPETITION

ในวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561 ณ เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์

 
Paramedic Game ครั้งที่ 4

ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
การประชุมวิชาการและแข่งทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Pages