ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟและพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 4

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารอุบัติเหตุ...

 
My passion โดย... คุณ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ในงานพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ ชุดปฎิบัติการและกิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ RAMAMEDIC

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ในงานพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ ชุดปฎิบัติการและกิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ RAMAMED...

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
รางวัลในงานการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬา Paramedic Game

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

 
นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster Presentation ในงาน 18th International Conference on Emergency Medicine (ICEM2019))

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 
อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานใน โครงการเปิดโลกการเรียนรุ้”อาชีพ” ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเเละ การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตย

 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Student One Health Camp for Rabies Control”

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

 
งานประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 5

ณ วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
งานเดิน-วิ่ง การกุศล MU Charity 2019  Run For Fund”

วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
จัดอบรม “Mahidol - ERT Volunteer รุ่นที่2”

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
น้องพี หนุ่มหล่อรามาฯกับการแบ่งเวลาให้เป็น

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติก...

Pages