โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน

  

  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic