การแข่งขัน Prehospital Care Championship และการนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentation งานประชุมวิชาการ First Paramedic Asia 2019

การแข่งขัน Prehospital Care Championship

และการนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentation

ในงานประชุมวิชาการ First Paramedic Asia 2019

ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2562

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

บรรยากาศการแข่งขัน Prehospital Care Championship

  

  

  

  

  

  

  

  

  

บรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย
11

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic