อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเเละการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ แก่สมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเเละการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ

แก่สมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RamachannelTV : RamachannelTV