ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
รางวัลแห่งความประทับใจของนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

 
เทคนิคพิชิตสอบตรงสาขาการแพทย์ฉุกเฉิน “น้องแจ๊ค - ศรัณยู  อภัยสุข”

ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา RAMAMEDIC ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนองานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แบบ oral presentation ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้งที่ 12 (12th National EMS Forum)

วันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวน

 
"น้องเทียน"ดาวเด่นประจำสาขา ปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านก...

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
ขอแสดงความยินดี กับน้อง "เทียน" นางสาวปรม คณินวรพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด ดาว-เดือนประจำมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี กับน้อง "เทียน" นางสาวปรม คณินวรพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการป...

 
สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติหรือ AED แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (National Laboratory Animal Center;...

 
ครั้งหนึ่งในชีวิต กับการเป็น “ทีมหน่วยแพทย์พระราชทาน “น้องน้ำมนต์ - ฐิตาภรณ์  มีมงคล”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติก...

 
การเรียนการสอนนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง การใส่ท่อช่วยหายใจ airway care และ Question & Answer

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อ...

Pages