ขอแสดงความยินดีกับ น้องเอ๋ย นศ.นฉพ.กัญญาภัค แซ่จ๋าว นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ตัวแทนหนึ่งเดียวของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียง

"นี่คือตัวอย่างการวิ่งตามความฝันที่แท้จริง"

ขอแสดงความยินดีกับ น้องเอ๋ย นศ.นฉพ.กัญญาภัค แซ่จ๋าว

นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1

เข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงของคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Choir)

ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศเยอรมัน

 

"นี่คือตัวอย่างการวิ่งตามความฝันที่แท้จริง" แอดมินขอแสดงความยินดีกับ น้องเอ๋ย นศ.นฉพ.กัญญาภัค แซ่จ๋าว นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 (Gen3 RAMAMEDIC) ตัวแทนหนึ่งเดียวของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงของคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Choir) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียง LLangollen International Musical Eisteddfod 2018 ณ.เวลล์,สหราชอาณาจักร (ในวันที่ 4-9 ก.ค. 2018) และการแข่งขัน 12th International Choir Competition 2018 ณ. เมืองมิวเตนเบริ์ก ประเทศเยอรมัน (ในวันที่ 12-16 ก.ค. 2018)
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic