เทคนิคพิชิตสอบตรงสาขาการแพทย์ฉุกเฉิน “น้องแจ๊ค - ศรัณยู อภัยสุข”

เทคนิคพิชิตสอบตรงสาขาการแพทย์ฉุกเฉิน “น้องแจ๊ค - ศรัณยู อภัยสุข”

วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561

ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5)

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี