ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ณ...

 

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
การยกและเคลื่อนย้ายตามหลัก PHTLS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 โดยสอนยกและเคลื่อนย้ายตามหลัก PHT...

 
แสดงแสตนต์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ฝึกหัดปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
The 4th  Emergency Medicine Tournament

ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัต...

Pages