กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟและพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 2

กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟและพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่

นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 2 ชั้นปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก

  

รับชมภาพและวีดีโอบรรยากาศภายในกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

พิธีไหว้ครูภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  

รับชมภาพและวีดีโอภายในพิธีทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลีนิก นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ ๒

  

รับชมภาพและวีดีโอภายในพิธีทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก