ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

วิทยากรช่วยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS Provider for Non-HCP course)

วิทยากรช่วยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS Provider for Non-HCP course)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุม อาคารทำเนียบรัฐบาล

  

     นับเป็นโอกาสอันดีที่ RAMAMEDIC ของเราได้รับเกียรติจากทำเนียบรัฐบาล ในการเป็นวิทยากรช่วยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS Provider for Non-HCP course) ณ ห้องประชุม อาคารทำเนียบรัฐบาล โดยมี คุณฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิด