ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การนำเสนองานวิจัยแบบ oral presentation ในงานประชุม PAIC 2018 ที่เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 20-22 กันยายน 2561 ณ เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแสดงผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์ นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1

15 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม 10th Annual Nova Scotia EMS Research Day

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองาน...

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม 10th Annual Nova Scotia EMS Research Day

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองาน...

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงาน ณ London Ambulance Service, Academy Football Club of Heston และ Robert Dob (Paramedic Gen 1 ของ ประเทศอังกฤษ)

วันที่ 5 กันยายน 2561  ณ ประเทศฝรั่งเศส

RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นศ.นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต์ และ นศ.นฉพ.สุวิมล มูลสุวรรณ

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม AMEE 2018 (The Association for Medical Education in...

Pages