ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
อบรมการกู้ชีพแก่โครงการ THE PANO พระราม 3

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โครงการ THE PANO พระราม 3 

 
Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เทคนิคเรียนอย่างไรให้มีสุข โดยน้องไทด์ นศ.นฉพ. ธนภัทร ประเสริฐรัตน์

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

 
การฝึกอบรมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในรูปแบบของ Thai Simulation Training (ThaiSim) แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประ...

 
การฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประ...

 
กิจกรรม Young Doctor Explorer Camp ครั้งที่ 2 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.

วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2561 ณ.สำนักงานเขตสาทร

 
Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“Show me your story” กิจกรรมแสดงสแตนด์เชียร์ โดยน้องทับทิม นศ.นฉพ.นัจกร  ใจมั่น”

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการร...

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การนำเสนองานวิจัยแบบ oral presentation ในงานประชุม PAIC 2018 ที่เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 20-22 กันยายน 2561 ณ เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages