ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

พิธีไหว้ครูภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ของแพทย์ประจำบ้าน และ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 ชั้นปี และ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล