ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟและพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศา...

กิจกรรม RAKNONG RAMAMEDIC GEN4 2018

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม “รักน้อง Ramamedic 2018

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศา...

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “รองรับภัยพิบัติ” น้องโด่ง - ณัฐพงค์ เทียมดาว

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการร...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Medical Emergency Response Team)

รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ วังใหญ่ริเวอร์แควรีสอร...

การแข่งทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับเอเชีย “อุ่น - จิรยุทธ  เพชรเครือ”

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้...

ฝึกปฏิบัติงานรับมือภัยพิบัติ “Thai Simulation Training” ในงานประชุมสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Pages