ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
งานแสดงผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์ นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1

15 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม 10th Annual Nova Scotia EMS Research Day

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองาน...

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม 10th Annual Nova Scotia EMS Research Day

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองาน...

 

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศึกษาดูงาน ณ London Ambulance Service, Academy Football Club of Heston และ Robert Dob (Paramedic Gen 1 ของ ประเทศอังกฤษ)

วันที่ 5 กันยายน 2561  ณ ประเทศฝรั่งเศส

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นศ.นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต์ และ นศ.นฉพ.สุวิมล มูลสุวรรณ

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม AMEE 2018 (The Association for Medical Education in...

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 
กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟและพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศา...

Pages