ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้าน “การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอากาศยาน : Helicopter Emergency Medical Service” ณ กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและนำเสนอโครงการ “กู้ชีพ...ต้องใส่ใจ เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนต้องรู้” แก่โรตาเรียนผู้มีเกียรติเนื่องในการประชุมประจำสัปดาห์ของทางสโมสร

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 3

วันพุธ 6 ธันวาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 3-4 ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุแล...

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 2

วันพุธ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการ “พัฒนานักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 2” หรือ “ค่ายนพลักษณ์”

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นศ.นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล นศ.นฉพ.เบญจมาศ สงกาที นศ.นฉพ.นายอานนท์ จันทร์เดช และ นศ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานการประชุมระดับนานาชาติที่ประเทศเดนมาร์ก ในงาน EMS 2018...

 
RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 1

วันพุธ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 2 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Pages