การเรียนการสอนนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง การใส่ท่อช่วยหายใจ airway care และ Question & Answer

การเรียนการสอนนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เรื่อง การใส่ท่อช่วยหายใจ airway care และ Question & Answer

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

  

  

  

  

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic