ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติหรือ AED แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง

สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

ชนิดอัตโนมัติหรือ AED

แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (National Laboratory Animal Center; NLAC)

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  

  

  

  

  

  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic