ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

การฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

     การฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
     วันนี้ 18 ตุลาคม 2561 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทีฆาก่อสร้าง ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย ในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองต่อเหตุการณ์อุบัติภัยให้กับผู้ปฏิบัติการในพื้นที่โครงการก่อสร้าง และเพื่อให้การบริหารจัดการต่ออุบัติภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     ในการนี้ ทางภาควิชาได้จัดทำแผนรับมืออุบัติภัยให้กับโครงการ และร่วมจัดการซักซ้อมแผนแบบ Full-scale exercise ขึ้นในพื้นที่ โดยกำหนดให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ เป็นแผนอุบัติภัยระดับ 2 ต้องมีการประสานทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก มีการอพยพคนงานออกจากพื้นที่เกิดเหตุ และมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) และปฏิบัติงานตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) โดยกำหนดสถานการณ์เป็นเหตุคนงานถูกเครนซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายเสาเหล็ก กระแทกตกลงไปในบ่อขุดที่มีความลึกประมาณ 6 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องร้องขอความช่วยจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เข้าให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ
     หลังเสร็จสิ้นภารกิจการซักซ้อมแผน ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติ (After action review: AAR) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนรับมืออุบัติภัย ให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีแผนในการร่วมมือกับทางภาควิชา ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่โครงการต่างๆ ของ กทพ. ต่อไป
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic