อบรม CPR & AED แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุ่นที่ 1/60

อบรม CPR & AED แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุ่นที่ 1/60

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

  

  

  

  

     ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม "หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ รุ่นที่ 1/2560" แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวนทั้งสิ้น 60 นาย
     โดยในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ หรือ AED รวมถึงการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ต่อมาในช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกและสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
     สำหรับโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝึกอบรมครั้งต่อไป (รุ่นที่ 2/2560) พบกันในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้