ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

  

รับชมภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

  

รับชมภาพและวีดีโอภายในกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

รับชมภาพภายในกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก