รางวัลแห่งความประทับใจของนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รางวัลแห่งความประทับใจของนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561

ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5)

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี