ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ E Poster ในงานประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE 2019)

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ E Poster

ในงานประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE 2019)

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562

ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

บรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย