นำเสนอผลงานวิจัยแบบ E Poster ในงานประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE 2019)

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ E Poster

ในงานประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE 2019)

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562

ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

บรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย