งานประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 5

งานประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 5

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Paramedic Academic Championship

  

          ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 🎉 กับพี่ๆ ของเราที่เป็นตัวแทน Ramamedic เข้าร่วมการแข่งขันและคว้ารางวัล จากงานประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 5 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Paramedic Academic Championship
          • รางวัลชนะเลิศ 🥇 : ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล 2 นำโดย พี่ยิม พลวัฒน์, พี่เต้ย พนิดา และ พี่หยก สุชาดา 
          • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥈 : ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล 1 นำโดย พี่โบ สุภัสสร, พี่โอ๊ต สรวิชญ์ และ พี่ณัฐ สิทธิชัย

การแข่งขันทักษะดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally

 

          “...ความพยายาม คือ Core value ของหลักสูตรเรา และความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร...” ขอแสดงความยินดีกับทีมคุณภาพ นำโดย พี่บ๊อบ วรพรต, พี่แจ้ ธนากร, พี่พัชชา, พี่โด่ง ณัฐพงศ์, พี่นัท ชัพวิชญ์ และ พี่กบ ศิริพร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally ในงานประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 5 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย
          • รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขัน
          • รางวัลชนะเลิศ ฐานการดูแลผู้ป่วยเด็ก Pediatric Advanced Life Support: PALS
          • รางวัลชนะเลิศ ฐานการดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวช Obstetrics-Gynecology

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 🎉 กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 🎉

  

          ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 5 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย
          1. นายสรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
          2. นางสาวกมลชนก สินธุมงคลชัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
          3. นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ รางวัลผู้มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ในการสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2562

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic