งานเดิน-วิ่ง การกุศล MU Charity 2019 Run For Fund”

งานเดิน-วิ่ง การกุศล MU Charity 2019 Run For Fund”

วันที่ 28 เมษายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic