รางวัลในงานการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬา Paramedic Game

รางวัลในงานการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬา Paramedic Game

โดย นศ.นฉพ.สรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RamachannelTV : RamachannelTV