นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster Presentation ในงาน 18th International Conference on Emergency Medicine (ICEM2019)

นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster Presentation

ในงาน 18th International Conference on Emergency Medicine (ICEM2019)

วันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2562

ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

Presentation

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic