จัดอบรม “Mahidol - ERT Volunteer รุ่นที่2”

จัดอบรม “Mahidol - ERT Volunteer รุ่นที่2”

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  

  

  

  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic