อาจารย์สารสักก์ สิริสาธิต ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ สอนบรรยาย และทำ Workshop ให้กับนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 3

อาจารย์สารสักก์ สิริสาธิต ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ

สอนบรรยาย และทำ Workshop ให้กับนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

  

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณ อาจารย์สารสักก์ สิริสาธิต ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ สอนบรรยาย และทำ Workshop ให้กับนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ Scene Safety and Situation Awareness in Special Operations ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

          อาจารย์สารสักก์ จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยโดยเฉพาะ ในหลักสูตร Bachelor of Science in International Rescue and Relief จาก Union College, Lincoln ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Technical Rope Rescue Specialist, Swift-Water Rescue Technician - Advance, Wilderness First Responder และ Emergency Medical Technician (EMT) ทำให้มีความรู้ความชำนาญด้านกู้ภัยเป็นพิเศษ