การแข่งขัน The 4th National Pre-hospital Care Championship 2022

การแข่งขัน The 4th National Pre-hospital Care Championship 2022

วันที่ 16 - 18 ตุลาคม  2565

ณ ประเทศมาเลเซีย

          จากการแข่งขัน The 4th National Pre-hospital Care Championship 2022 จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนักศึกษา Paramedic รามาธิบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 2 ทีม ประกอบด้วย

          🚨ทีม Ramamedic Alpha

นางสาวธนพร บัวพัฒน์ ชั้นปี4

นางสาวจณิสตา เลิศศักดิ์พณิชย์ ชั้นปี4

นายพุฒิพงศ์ สุรเกษมสวัสดิ์ ชั้นปี4

นายปรัตถกร ปมุติโต ชั้นปี2

          🚨ทีม Ramamedic Bravo

นายฉันทรัฐ ปาลี ชั้นปี3

นางสาวบุรัสกร หวลกำเนิด ชั้นปี4

นางสาวรวิพร พาณิชย์เจริญลาภ ชั้นปี4

นายณรงค์รัชต์ พิสุทธิ์ไพศาล ชั้นปี4

          ถือเป็นความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งนอกจากสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและยากลำบาก ยังต้องอาศัยองค์ความรู้ และไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การดูแลรักษา และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

          นอกจากนี้ ทางทีมอาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานประชุม EMAS-SUCCES-EMS SEA TRIPARTITE 2022 ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565

เก็บตกภาพบรรยากาศภายในการแข่งขัน

  

  

  

  

  

 

  

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic