ขอแสดงความยินดี ได้ “อันดับ 2 ของเอเชีย” ในการแข่ง “EMS championship 2023” ที่จัดขึ้นภายในงาน “EMS asia 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขอแสดงความยินดี

ทีม EMS ได้รับรางวัล อันดับ 2 ของ Asia

ในการแข่ง “EMS Championship 2023 ที่จัดขึ้นภายในงาน “EMS Asia 2023

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น