ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

อบรม Basic Rope Rescue ของ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 4

อบรม Basic Rope Rescue ของ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 4

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563

ณ Rockcamp International - Petzl Thailand Distributor

  

  

  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic