ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

พิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563

พิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล