ตารางปฏิบัติงาน ER Pool ที่ห้องฉุกเฉิน

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ทุกวิชา

ตั้งแต่เวลา 22.00 - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น