เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ตารางปฏิบัติงาน ER Pool ที่ห้องฉุกเฉิน

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ทุกวิชา

ตั้งแต่เวลา 22.00 - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น