บาดแผลที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืน ควรปฐมพยาบาลอย่างไร

บาดแผลที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืน ควรปฐมพยาบาลอย่างไร

โดย อ. นพ.กานต์ สุทธาพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RamachannelTV : RamachannelTV