ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 5 (Direct Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 5 (Direct Admission) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 4 (Direct Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 4 (Direct Admission) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารบริหารชั้น 5

 

เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน  รับสมัคร...

 
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 3 ความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 3 ความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์

ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 2 Quota (โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 2 Quota (โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิ...

Pages