หัตถการกู้ชีพในภาวะฉุกเฉิน

 

หัตถการกู้ชีพในภาวะฉุกเฉิน

บรรณาธิการ : นพ.กานต์ สุทธาพานิช

                    พญ.ประภาพร ศุภธนกิจ

                    รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ กรกฎาคม 2564