ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

หัตถการกู้ชีพในภาวะฉุกเฉิน

 

หัตถการกู้ชีพในภาวะฉุกเฉิน

บรรณาธิการ : นพ.กานต์ สุทธาพานิช

                    พญ.ประภาพร ศุภธนกิจ

                    รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ กรกฎาคม 2564