ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน

 

หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน

บรรณาธิการ : พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพาณิชย์

                   ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

พิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ มีนาคม 2563