รับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีจาก

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2567

ณ ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ (B601) ชั้น 6

อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ