หนังสือดีๆ ที่ทุกคนรอคอย 🚨🚑 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Prehospital Emergency Care)

หนังสือดีๆ ที่ทุกคนรอคอย 🚨🚑 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Prehospital Emergency Care)

 

ห้ามพลาด !! หนังสือดีๆ ที่ทุกคนรอคอย 🚨🚑 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Prehospital Emergency Care) เล่มละ 600 บาท !!
สั่งได้แล้ววันนี้ทาง Line : @411gktta หรือคลิ๊ก https://lin.ee/a0tpnzf 
          "หนังสือการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล"
          จัดทำขึ้นจากความตั้งใจและจากประสบการณ์ของ อาจารย์แพทย์ อาจารย์นักฉุกเฉินการเเพทย์ อาจารย์พยาบาลเฉพาะทางและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปเนื้อหา รวบรวมไว้ถึง 27 บท แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่
          📍ส่วนที่ 1 คำสั่งแนะนำก่อนหน่วยปฏิบัติการไปถึงจุดเกิดเหตุ
          📍ส่วนที่ 2 การติดต่อสื่อสารโทรเวชกรรมในระบบบริการเเพทย์ฉุกเฉิน
          📍ส่วนที่ 3 การดูแลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต การบริหารยา รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเเพทย์
          📍และส่วนสุดท้าย คือการดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร โดยเน้นการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามบริบทของระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย