ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม 10th Annual Nova Scotia EMS Research Day

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองาน...

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงาน ณ London Ambulance Service, Academy Football Club of Heston และ Robert Dob (Paramedic Gen 1 ของ ประเทศอังกฤษ)

วันที่ 5 กันยายน 2561  ณ ประเทศฝรั่งเศส

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA  ประจำปี 2561

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเว...

RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นศ.นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต์ และ นศ.นฉพ.สุวิมล มูลสุวรรณ

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม AMEE 2018 (The Association for Medical Education in...

เท่งโหน่งวิทยาคม กับ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจมน้ำ โดย ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น พร้อมด้วยนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ รายการ เท่งโหน่งวิทยาคม ช่อง 23 เวิร์คพอยท์

RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Pages